Tussen het van Heutszplein, de IJsselkade, de Buitenkade en

de Oudestraat ligt het Keizerskwartier . Het bestaat uit de

Herensmitsteeg, het Achterom en de Keizerstraat.

Na de renovatie in de jaren 70 is hier een uniek stukje

Kampen ontstaan. Ik zal proberen hier een beeld te

geven van de geschiedenis van dit stukje Kampen

maar  ook van het hedendaagse leven. Natuurlijk

ontbreekt aandacht voor het het jaarlijkse evenement

"Kerst in oud Kampen" niet .

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen stellen we

uw reactie op prijs.

Als u stuit op onjuistheden hoor ik dat ook graag.

Ook persoonlijke verhalen over het Keizerskwartier

zijn welkom !

Hieronder eerst een beknopt stukje over Kampen.


Kampen

In 1227 wordt voor het eerst de naam Kampen gebruikt maar doorvondsten is bekend dat er in dit gebied al eerder bebouwing was.In de 12de en 13de eeuw ging het Kampen voor de wind, vooral door de gunstige ligging aan de IJsselmond.
Kampen ontwikkelde zich tot een krachtige stad in Europa, dit was mede te danken aan het Hanze verbond.
Wikipedia>
De Hanze was oorspronkelijk niet formeel georganiseerd.
Op onregelmatige tijden werden er bijeenkomsten gehouden, Hanzedagen genoemd, waaraan afgevaardigden van de
deelnemende steden deelnamen. Aan de geschreven
bronnen van die dagen valt nu nog op te maken welke steden
de trouwste Hanzeleden waren. Zo namen steden in Holland en
Zeeland maar een enkele keer deel aan de bijeenkomsten, terwijl
de Oost-Nederlandse steden veel trouwer waren.

De Hanze was een samenwerkingsverband op vrijwillige basis.
Niemand werd gedwongen lid te worden of te blijven.
Er was geen centrale instantie die regels of richtlijnen oplegde.
Steden die lid werden, voerden dan ook meestal een eigen koers.
In Nederland was Kampen zo'n stad die er eigen regels op
nahield, zij probeerde zelf verbonden te sluiten met Noorwegen
en Vlaanderen en trad pas in 1441 formeel toe tot de Hanze
Wikipedia<
Na 1670 was het wel gedaan met de voorspoed. De Nederlanden
raakte in oorlog met de Fransen en Engelsen. De Fransen bezetten
de stad en lieten deze na verloop van tijd leeggeroofd achter. .
Na 1850 ontwikkelde Kampen zich tot sigarenstad. Er was meer
dan 40% van de bevolking werkzaam in de sigarenindustrie.
Na de tweede wereldoorlog is door de opkomst van de sigaret de
tabaksindustrie zo goed als verdwenen. Er is aan de Botermarkt
nog wel een " Kamper Tabaksmuseum ". Er is nog slechts één
sigarenfabriek over, De Olifant aan deVoorstraat
Kampen is ook jaren lang een garnizoensstad geweest voor zo'n
1000 militairen maar na 1973 zijn deze vertrokken  uit de stad.
In de jaren 80 was Kampen vooral een studentenstad, met een
Hogeschool voor de Kunsten, een Sociale Academie en een 
journalistenopleiding,  maar deze zijn allen vertrokken uit
Kampen. 

In 2012 is er ook een Theologische Universiteiten uit Kampen

vertrokken.


In 1975 is er in Kampen gestart met het stadsherstel.
Daar staat meer over op de keizerskwartier pagina.
Maar ook de laatste jaren is hier in de omgeving
van het Keizerskwartier nog al wat verandert.
Zo is in 2001 de Oude Buitenhaven opnieuw
uitgegraven, als onderdeel van de nieuwe waterkering
is daar nu een passantenhaven aan de Buitenkade.
Tevens is daar plek gevonden voor de Kamper Kogge  
In het Keizerskwartier zelf is er eind 2009 een stadstuin
gerealiseerd en ook de speelplek is vernieuwd.
Gelukkig blijft de oude verlichting behouden.

Op-aanmerkingen toevoegingen contact Kees Out